Powstanie MPK Rzeszów i rozwój komunikacji

Początki organizowania się rzeszowskiej komunikacji autobusowej były bardzo ciężkie. Jak to jednak w życiu bywa, aby coś osiągnąć, trzeba starać się iść cały czas do przodu. Lata pięćdziesiąte mimo wielu przeciwności okazały się owocne dla rzeszowskich autobusów.

W dniu 5 lutego 1951 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwaliło powstanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK), w którego skład wszedł MKS jako podległy MPGK zakład. Od tego momentu komunikacja miejska coraz częściej postrzegana była jako strategiczna dziedzina rozwoju Rzeszowa.

Popyt na usługi transportu pasażerskiego wzrastał z dnia na dzień. Przestarzały tabor autobusowy nie spełniał rosnących potrzeb komunikacyjnych rozwijającego się miasta. Dlatego w 1952 roku MRN postanowiła połączyć MKS z PKS. Do połączenia jednak nie doszło, ale udało się wydzierżawić przez MPGK dla potrzeb transportu miejskiego dwa autobusy Chausson. Nowe pojazdy obsługiwały linie: Pobitno – Zwięczyca, oraz Trzebownisko – Osiedle WSK.

Oprócz zmian formalno-prawnych warto wspomnieć o kwestiach bytowych miejskiego przewoźnika. Siedzibą MKS od początków istnienia był parter budynku Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza. Placem postojowym dla autobusów był teren obecnej hali targowej (ul. Targowa). Części zamienne dla autobusów przechowywane były natomiast w magazynie Zakładu Wodociągów Miejskich przy ul. Lwowskiej. W 1954r. zaplecze techniczne powiększyło się o warsztat naprawczy usytuowany przy ul. Mickiewicza. Obiekt zaczął służyć MKSowi dzięki uprzejmości mistrza kamieniarskiego – Tadeusza Janika.

W tym samym roku udało się również pozyskać cztery autobusy produkcji węgierskiej – Mavag, które wcześniej zostały wycofane z warszawskiej komunikacji miejskiej. Jak wspomina w swojej książce Piotr Gil, dwa z tych pojazdów nie nadawały się do eksploatacji, a fakt pozyskania tych używanych autobusów nie miał znaczenia dla wzrostu całkowitej ilości taboru miejskiego przewoźnika. Powodem tej sytuacji było sukcesywne wycofywanie z użytkowania z powodów technicznych już posiadanych autobusów. We wspominanym 1954r. rzeszowski przewoźnik dysponował 5 autobusami do przewozu pasażerów. Rok później flota wzbogaciła się o cztery pojazdy polskiej produkcji, marki Star. Pomimo dostawy w 1955 roku do dyspozycji pasażerów było tylko siedem autobusów, ponieważ starsze egzemplarze nie nadawały się już do dalszej eksploatacji.

Przełomowym wydarzeniem dla rozwijającego się przedsiębiorstwa był rok 1956, kiedy to MKS i ZOM (czyli Zakład Oczyszczania Miasta) otrzymał do dyspozycji część terenów po dawnym folwarku Jędrzejowiczów, czyli dzisiejszy plac parkingowy pomiędzy Urzędem Pracy, ul. Partyzantów i parkiem przy Szpitalu Miejskim. To właśnie w tym miejscu powstała pierwsza prawdziwa zajezdnia autobusowa w Rzeszowie.

Usługi komunikacji miejskiej w naszym mieście nadal mocno się rozwijały. Spełniając oczekiwania pasażerów, opracowano nowe rozkłady jazdy oraz zmieniono numerację linii autobusowych. Zmieniono także usytuowanie wielu przystanków. W 1956 roku udało się otrzymać dla rzeszowskiego MKSu autobusy marki Star, co nieznacznie poprawiło ilość posiadanego taboru autobusowego. Nowością w dystrybucji biletów miesięcznych stała się możliwość ich zakupu w kasach Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki „Orbis”. W związku z przepełnieniem autobusów, pasażerowie posiadający bilety miesięczne żądali wprowadzenia priorytetu w ich obsłudze i zabieraniu z przystanków w pierwszej kolejności. Rzeczywistość bywała jednak różna.

Oczywiście oprócz niewątpliwego postępu w organizowania przewozów pasażerskich nie obywało się również bez skarg, czy zażaleń na jakość ich świadczenia. Bardzo wiele zastrzeżeń skierowanych było bezpośrednio w kierunku kierowców, obsługi autobusów i konduktorów. Zdarzały się przypadki wulgarnego zachowania pracowników wobec pasażerów. Dużą zmorą były spóźniające się autobusy, nieprzestrzeganie rozkładu jazdy oraz niezatrzymywanie się na wszystkich przystankach na trasie, mimo oczekujących nań pasażerów.

Zdarzały się przypadki wulgarnego zachowania pracowników wobec pasażerów. Dużą zmorą były spóźniające się autobusy, nieprzestrzeganie rozkładu jazdy oraz niezatrzymywanie się na wszystkich przystankach na trasie, mimo oczekujących nań pasażerów.

Kolejnym przełomowym rokiem dla funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rzeszowie był 1 stycznia 1958 roku, kiedy to decyzją MRN powołano wyłączone ze struktur MPGK, samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie.

Warto odwiedzić:
erzeszow
logo-ipn
galeria
nac
archpanstwowe
pbc
muzeum dobranocek
muzeum okregowe
COPYRIGHT 2013 - 2019
WczorajiDzis.Rzeszow.PL | ALL RIGHTS RESERVED